Over deze peiling

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het aanpassen aan de werkelijkheid van klimaatverandering. Dat wil zeggen, maatregelen treffen tegen de hitte, droogte en wateroverlast die ons te wachten staat. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Zo kunnen inwoners hun tuin vergroenen, parkmanagers kunnen kiezen voor groene bedrijventerreinen, overheden kunnen subsidies in gang stellen om inwoners te stimuleren of laten zien waar zij zelf al mee bezig zijn.

Onderzoek onder inwoners

Regio Rivierenland wil met het waterschap, de provincie en de gemeenten onderzoeken wat inwoners al weten van klimaatadaptatie: kennen zij de nodige maatregelen om hun omgeving voor te bereiden op de veranderingen die al gaande zijn? Samen met Swipocratie is een peiling in het leven geroepen waarbij inwoners kunnen delen wat zij al weten of wat zij van plan zijn om te gaan doen in de toekomst.

Op deze manier leren de gemeenten van haar inwoners, en worden inwoners zich bewust van de maatregelen die zij zelf al kunnen treffen